Disclaimer

Algemeen

Door een bestelling te plaatsen verklaart de koper zich akkoord met de hier beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Onlinelenzen.

Oogcontrole

Wij raden u aan uw ogen elke 6 maanden te laten controleren door een opticien-optometrist of oogarts en dit om eventuele beschadiging of irritatie van de ogen te voorkomen. De sterkte en kromming van je ogen kunnen veranderen en dit vraagt een aanpassing van de lenzen.

Bestelling

De bestellingen van contactlenzen en vloeistoffen gebeuren online. Deze bestelling wordt bevestigd per email. De meeste contactlenzen en vloeistoffen zijn op voorraad en worden de dag van de bestelling verzonden. De bestellingen zijn bindend na de verzending van de orderbevestiging per email en kunnen vanaf dan niet meer ontbonden worden.

De inlichtingen die door de koper op het moment van registratie geregistreed worden houden een verbintenis in: in geval van een vergissing in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou bevinden het bestelde product te leveren.

Levering

Wij verzekeren u een snelle en zorgvuldige behandeling van uw bestelling. Deze gebeuren van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van feestdagen en wordt de dag volgend op het ontvangen van uw bestelling verzonden. Dit gebeurt onder voorbehoud van beschikbare voorraden.

Onlinelenzen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor leveringstermijnen van de Post, noch voor het verlies van uw verzending bij de Post.

Verzendingskosten

Wij vragen een deelname in de verzendingskosten. Deze verzendingskosten bedragen 2,5 euro voor lenzen en 5 euro voor lensproducten en dit eenmalig per verzending.

Indien gewenst, verzenden wij uw bestelling per aangetekende post. Bij een aangetekende verzending is uw pakket verzekerd tegen diefstal of verlies.

Voor verzendingen naar het buitenland vragen wij een deelname in de verzendingskosten van 5 euro voor levering binnen Europa. Voor leveringen buiten Europa bedraagt dit 10 euro.

Privacy

Onlinelenzen gaat formeel de verbintenis aan om uw gegevens enkel te gebruiken voor het verzenden van uw bestelling en eventuele post hieromtrent. Uw gegevens worden in geen geval meegedeeld aan derden en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Prijzen en betalingsmodaliteiten

U kan via onze site gemakkelijk en veilig de betaling van uw producten uitvoeren. Wij vertrouwen onze en uw transacties toe aan Ogone, een gespecialiseerd bedrijf dat verbonden is met de banken via beveiligde interfaces en op die manier gemakkelijke en veilige betaalmethodes kan aanbieden. Voor meer informatie kan u met ons contact opnemen of u kan terecht op de website van Ogone (www.ogone.be).

Indien de bank of kredietinstelling de betaling niet toe laat, wordt de gedane bestelling als onbestaande beschouwd.

Klachten & terugzendingen

Klachten in verband met levering en/of zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden.

Elke terugzending van producten dient het voorwerp te vormen van een schriftelijke afspraak tussen Onlinelenzen en de koper. Elke terugname (in geval van een zichtbaar gebrek of een fout in de geleverde producten) die door Onlinelenzen wordt aanvaard, laat de koper toe een kosteloze vervanging of terugbetaling van het aangekochte product te bekomen en dit met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling of schadevergoeding.

Klachten en terugzendingen dienen te gebeuren binnen 7 kalenderdagen na het ontvangst van de goederen. Ingeval uw klacht ontvankelijk verklaard wordt, verbindt Onlinelenzen zich ertoe binnen de 10 werkdagen na akkoord over te gaan tot vervanging of terugbetaling. Indien onze vergissing, worden de kosten van de terugzending door ons betaald.

Elke terugzending moet een afschrift van het factuur, evenals een brief die de reden van de terugzending vermeldt, bevatten.

Wij zijn verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikels te weigeren.